سرویس ها

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = سرمایه گذاری قطره ای

فالوور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4621
فالوور ایرانی اینستاگرام
118250
100 / 50000
4589
[s3] فالوور ایرانی اینستاگرام [فوری]
126000
50 / 50000
2863
فالوور [عربی - ایرانی میکس] اینستاگرام [واقعی] [سرعت بالا]
154000
50 / 3000
1174
فالوور ایرانی اینستاگرام [واقعی] [سرعت بالا]
231000
50 / 3000

فالوور ارزان اینستاگرام [فیک][دارای پروفایل]

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4616
فالوور ارزان اینستاگرام [ریزش بسیار کم]
75250
50 / 40000

لایک ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4590
[s3] لایک ایرانی اینستاگرام
17500
100 / 60000
1172
لایک ایرانی اینستاگرام [ایرانی] [واقعی]
56000
50 / 10000
2904
لایک اینستاگرام [عربی - ایرانی میکس] [فوری] [محبوب]
63000
50 / 10000

لایک ارزان اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1204
لایک اینستاگرام [ارزان و فیک] [آرام]
5000
10 / 10000
4571
[لایک + ایمپرشن] [فوری - ویژه] ♻️
31500
20 / 100000

لایک خودکار ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1176
لایک خودکار اینستاگرام [عربی - ایرانی میکس] [سرعت بالا]
63000
50 / 10000

لایک خودکار ارزان اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2907
لایک خودکار اینستاگرام
10500
20 / 20000
2901
لایک خودکار اینستاگرام [ویژه]
12500
100 / 10000
2905
لایک خودکار اینستاگرام [ویژه]  ⚡🔥💧⛔
14750
10 / 15000
2906
لایک خودکار اینستاگرام [ویژه] 🔥🔥🔥
21000
10 / 100000

کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4612
کامنت اینستاگرام [سفارشی]
168000
5 / 1000

ویو [بازدید] اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4591
[s3] ویو ایرانی اینستاگرام
250
1000 / 10000000
2954
بازدید IGTV و ویدئو پست اینستاگرام [فوری]
750
150 / 10000000
2938
بازدید ویدئو اینستاگرام [فوری]
750
150 / 10000000
4592
[s3] بازدید ویدئو اینستاگرام ایرانی ⚡️
1000
100 / 10000000

ایمپرشن / ریچ / بازدید پروفایل / ذخیره اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2912
ایمپرشن + ریچ اینستاگرام
500
25 / 500000
4620
ایمپرشن 💧
1000
5 / 100000
4618
ایمپرشن [جدید]
1500
100 / 1000000
4596
ایمپرشن اینستاگرام [اکسپلور - خانه - مکان - پروفایل] [فوری]
2500
100 / 20000000
4619
ایمپرشن [جدید][فوری]
3500
100 / 10000000
2931
بازدید پروفایل اینستاگرام [فوری]
8500
100 / 100000
2924
ریچ ویدئو پست اینستاگرام  [فوری]
15750
100 / 30000
2925
ریچ پست اینستاگرام [فوری] 
21000
100 / 30000
2923
ریچ | ایمپرشن اینستاگرام ⚡️💧🔥
27250
100 / 100000
2930
بازدید پروفایل اینستاگرام ⚡️💧🔥
29500
1000 / 100000

منشن اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1199
منشن اینستاگرام [لیست سفارشی] ⚡️
92500
2000 / 30000

بازدید لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4607
[s3] بازدید ویدئو لایو اینستاگرام [30 دقیقه ای][واقعی - عربی][فوری]
166250
20 / 2000
4608
[s3] بازدید ویدئو لایو اینستاگرام [40 دقیقه ای][واقعی - عربی][فوری]
210000
10 / 2000
4605
[s3] بازدید ویدئو لایو اینستاگرام [10 دقیقه ای][واقعی - عربی][فوری]
218500
20 / 5000
4609
[s3] بازدید ویدئو لایو اینستاگرام [50 دقیقه ای][واقعی - عربی][فوری]
253750
20 / 2000
4610
[s3] بازدید ویدئو لایو اینستاگرام [60 دقیقه ای][واقعی - عربی][فوری]
297500
20 / 2000

کامنت لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2875
کامنت ویدئو لایو اینستاگرام [تصادفی] [زن] [فوری]
175000
50 / 2000
2872
کامنت ویدئو لایو اینستاگرام [تصادفی] [فوری]
192500
50 / 2000
2876
کامنت ویدئو لایو اینستاگرام [تصادفی] [فوری]
210000
50 / 2000
2874
کامنت ودیئو لایو اینستاگرام [تصادفی] [مرد] [فوری]
315000
50 / 2000

لایک لایو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2869
لایک ویدئو لایو اینستاگرام [فوری]
7000
200 / 10000
2870
لایک ویدئو لایو اینستاگرام [فوری]
26250
50 / 1000000

استوری اینستاگرام ( ویو / نظرسنجی )

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2921
بازدید استوری اینستاگرام [فوری- 80K/روز]
2000
10 / 100000
2922
بازدید استوری اینستاگرام [فقط استوری آخر] [فوری- 30K/روز]
3500
20 / 30000
2917
بازدید استوری اینستاگرام [فوری - 40K/روز]
7000
100 / 40000
2919
بازدید استوری اینستاگرام [زن] [فوری - 30K/روز]
8750
20 / 30000
2920
بازدید استوری اینستاگرام [مرد] [فوری- 30K/روز]
8750
20 / 30000
2918
بازدید استوری اینستاگرام [فوری - 30K/روز]
10500
100 / 30000
2916
نظر سنجی اسلایدی اینستاگرام [تصادفی 0 تا صد ] [1ساعت - 300K/روز]
52500
20 / 300000
2888
نظر سنجی استوری اینستاگرام [فوری - 30K/روز]
175000
20 / 30000

خدمات IGTV اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2941
IGTV لایک با کیفیت [فوری]
70000
50 / 10000
2940
IGTV کامنت [1ساعت - 100K/روز]💧
700000
5 / 1000

ترافیک وب سایت

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2935
بازدید وب سایت [بازدید مستقیم] 
3750
500 / 1000000

ممبر تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2944
ممبر عمومی کانال تلگرام [1ساعت - 2K/روز]
29500
100 / 10000
2945
ممبر عمومی گروه تلگرام [1ساعت - 2K/روز]
31500
1000 / 10000
2946
ممبر عمومی کانال تلگرام [واقعی] [فوری- 20K/روز]
48250
500 / 5000

بازدید پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2947
بازدید پست تلگرام [ یک پست آخر ] [1ساعت - 200K/روز]
1000
100 / 300000
2948
بازدید پست تلگرام  [ پنج پست آخر ] [1ساعت - 150K/روز]
5250
100 / 300000
2949
بازدید پست تلگرام  [ ده پست آخر ] [1ساعت - 150K/روز]
10500
100 / 300000
2950
بازدید پست تلگرام [بیست پست آخر] [1ساعت - 150K/روز]
21250
100 / 300000
2952
بازدید پست تلگرام [پنجاه پست آخر] [1ساعت - 150K/روز]
29500
100 / 300000
2953
بازدید پست تلگرام [صد پست آخر] [1ساعت - 150K/روز]
58750
100 / 300000

خدمات گوگل

ID نام نرخ در هر 1000( تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
4564
بازدید کننده گوگل [20 ثانیه حفظ بازدیدکننده]
6000
1000 / 100000
4566
بازدید کننده گوگل [ِرنکینگ ویدئو]
11750
1000 / 100000
4565
بازدید کننده گوگل [80 ثانیه حفظ بازدیدکننده] 
12500
1000 / 100000
4567
بازدید کننده گوگل [140 ثانیه حفظ بازدیدکننده]
17750
1000 / 100000
4568
بازدید کننده گوگل [200 ثانیه حفظ بازدیدکننده]
23500
1000 / 100000